دانلود1


دانلود2


دانلود3


دانلود4


دانلود5


دانلود6


دانلود7


دانلود8


دانلود9

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 

1 مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات IT کليد سوالات
2 مجموعه‌ مهندسي ‌كامپيوتر کليد سوالات


3 علوم‌ كامپيوتر کليد سوالات
+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 

هفده کارنامه ارشد کامپیوتر را از لینک زیر می توانید دانولد کنیددانلود 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 


سوالات کارشناسی ارشد IT آزمون سال 91(بهمن 1390)


دانلود دفترچه سوالات


کلید سوالات


+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  |  سوالات کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر  آزمون سال 91


دانلود دفترچه سوالاتکلید سوالات


+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 


 سوالات کارشناسی ارشد کامپیوتر  آزمون سال 91(بهمن 1390)


دانلود+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  |  سوالات کارشناسی ارشد کامپیوتر  آزمون سال 89(بهمن88)دانلود دفترچه سوال1


دانلود دفترچه سوال2


دانلود دفترچه سوال3


دانلود دفترچه سوال4

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 


سوالات کارشناسی ارشد آزاد سال 1391 (اردیبهشت 91)


دانلود+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 


 سوالات کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر  آزمون سال 90 ( بهمن89)


دانلود دفترچه سوالات


کلید سوالات


+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 


سوالات کارشناسی ارشد IT آزمون سال 89(بهمن 1388)


دانلود دفترچه سوالات


کلید سوالات


+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 


سوالات کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر  آزمون سال89 ( بهمن88)


دانلود دفترچه سوالات+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 


سوالات کارشناسی ارشد IT آزمون سال 88


دانلود دفترچه سوالات


کلید سوالات


+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  |  سوالات کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر  آزمون سال 88


دانلود دفترچه سوالاتکلید سوالات


+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 


 سوالات کارشناسی ارشد کامپیوتر  آزمون سال 90(بهمن 1389)


دانلود دفترچه سوال


کلید سوالات

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 


سوالات کارشناسی ارشد IT آزمون سال 90(بهمن 1389)


دانلود دفترچه سوالات


کلید سوالات+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 

جدول زمان بندی کنکورهای سراسری، آزاد و علمی کاربردی

دانشگاه مقطع تاریخ ثبت نام تاریخ آزمون اعلام نتایج اولیه اعلام نتایج نهایی
سراسری کارشناسی ناپیوسته 91/03/17 91/06/02 احتمالا حذف شده اوایل مهر
سراسری کاردانی پیوسته 91/02/18 91/06/03 ندارد اواخر شهریور
سراسری کارشناسی ارشد 90/08/19 90/11/26 خرداد ماه شهریور ماه
علمی کاربردی کارشناسی ترمی 90/08/11 90/10/02 ندارد 90/11/19
علمی کاربردی کاردانی ترمی 90/06/16 90/07/22 ندارد اواسط آبان
علمی کاربردی کارشناسی پودمانی 90/10/20 91/02/29 ندارد تیر ماه
علمی کاربردی کاردانی پودمانی 90/10/27 ندارد ندارد 90/11/24
دانشگاه آزاد کارشناسی ناپیوسته 90/08/18 90/09/25 ندارد 90/10/29
دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد 90/11/05 91/02/21 ندارد شهریور 91
دانشگاه آزاد کاردانی پیوسته 90/02/31 90/05/01 ندارد 90/06/14
جدول بالا به محض اعلام رسمی تاریخ های نهایی از طرف سازمان سنجش
+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 

Exams


Correct Keys (announced by Sanjesh)Key Corrections (done after reviewing all objections received)

منبع: دانشگاه شریف

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 

 کلمه عبور برای دانلود فایل عبارت زیر است، آن را در کادر وارد نمایید:
pardazeshpub.comمجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

مجموعه مهندسی کامپیوتر عصر پنج شنبه ۴۰۰۵

مجموعه مهندسی کامپیوتر عصر پنج شنبه ۴۰۰۶

مجموعه مهندسی کامپیوتر صبح جمعه ۵۰۰۳

مجموعه مهندسی کامپیوتر صبح جمعه ۵۰۰۴

منبع: 

نشر پردازش

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ارشد نویس  | 

مطالب قدیمی‌تر